Disclaimer

Loket Stadskracht is een inititief van de gemeente Rijswijk en faciliteert Rijswijkse inwoners en ondernemers om hun ideeën, activiteiten en evenementen te delen. Er is bewust gekozen voor een open platform, zodat inwoners en ondernemers zowel onderling als in samenwerking met de gemeente activiteiten kunnen ontplooien en communiceren. De gemeente Rijswijk faciliteert en monitort, maar kan vanwege deze opzet geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele foutieve of niet-actuele informatie. 

Privacy

Indieners zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zijn openbaar maken via het platform Loket Stadkracht, zoals naam of telefoonnummer. Alle andere gegevens, zoals persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden vertrouwelijk behandeld zoals voorgeschreven door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Beveiliging

De gemeente Rijswijk probeert naar alle redelijkheid haar systemen te beveiligen tegen alle vormen van onrechtmatig gebruik. De gemeente Rijswijk is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van deze website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Deel op Social Media