Gebruikersvoorwaarden

Het Loket Stadskracht is van en voor inwoners en ondernemers in Rijswijk. Daarom houden we het hier graag gezellig en beschaafd. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. In deze gebruikersvoorwaarden staat beschreven hoe we het Loket Stadskracht beheren en wat we van de gebruikers verwachten. Door gebruik te maken van het Loket Stadskracht accepteer je deze gebruikersvoorwaarden. 

Gebruik Loket Stadkracht

Het is niet toegestaan op of via deze website content te plaatsen, die:

 • In strijd is met de wet
 • discriminerend is of getuigt van slechte smaak
 • groepen beledigt
 • haatzaaiend is
 • inbreuk maakt op het recht van derden
 • jezelf of anderen schaadt
 • in strijd is met door de gemeente Rijswijk gegeven redelijke aanwijzingen
 • een commercieel karakter heeft

We verwachten van onze gebruikers dat zij zich zorgvuldig uiten en zich houden aan de wettelijke bepalingen voor het publiceren van uitingen, zo ook aan de ‘netiquette’ en dat zij zich onthouden van:

 • spammen
 • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of de gemeente Rijswijk
 • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie
 • seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen
 • inbreuk maken op de privacy of afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen
 • het verspreiden van virussen of programma’s waardoor schade aan systemen kan worden toegebracht

De gemeente Rijswijk behoudt zich het recht voor jouw bijdragen in te korten, wijzigen of verwijderen. 

Elke keer dat je gebruik maakt van deze website, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en wijzigingen die van tijd tot tijd worden aangebracht en al dan niet worden gecommuniceerd.

Jouw bijdrage

Als je iets op deze website plaatst, dan hou je de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren. Je stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen via deze website, je de gemeente Rijswijk toestemming geeft om deze content te hergebruiken.

Je stemt ermee in dat de content die je plaatst op deze website gebruikt kan worden door andere gebruikers. De gemeente Rijswijk aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor.

Je bent verantwoordelijk voor de door jou geplaatste content en vrijwaart de gemeente Rijswijk voor alle aanspraken van anderen, voortkomend uit de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van anderen.

Deel op Social Media