Geld & fondsen

Soms is er geld om jouw initiatief op de kaart te zetten. Hieronder zetten we een paar mogelijkheden op een rij. Ken jij een belangrijke financieringsbron die we nog missen? Laat ons dit dan vooral weten via het contactformulier.

Van de gemeente

Fondsen

Er zijn landelijke en provinciale organisaties die initiatieven een steuntje in de rug willen geven. Hier vind je een lijst met zulk soort fondsen en organisaties. Kijk goed of jouw initiatief past bij de doelstelling van de subsidies.

Fonds1818

Fonds1818 geeft geld aan veel initiatieven in de regio. Belangrijke randvoorwaarde voor een subsidie van het fonds is dat er sprake is van cofinanciering, behalve bij kleine initiatieven. Het fonds biedt regelmatig speciale programma’s, zoals regentonnenactie, buurtcomposteren en groene schoolpleinen.

Minitiatief

Een Minitiatief is een idee van een groepje particulieren om bij te dragen aan een betere, socialere of mooiere samenleving. Fonds 1818 gelooft dat elk initiatief grote gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld voor de leefbaarheid in de wijk, voor de betrokkenheid van mensen met hun buurtbewoners of voor het bevorderen van het welzijn van jong en oud.

Iedereen die woont in de regio kan een aanvraag indienen voor een Minitiatief. Er is geen minimum of maximum leeftijd. Fonds 1818 doneert een bedrag van tussen € 100,- en € 3.000,-

Meer informatie op de website van Fonds 1818.

De Groene motor

Ook de Groene Motor biedt regelmatig groene vouchers aan.

Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft een subsidieregeling voor met name maatregelen die water vasthouden waardoor overlast van water afneemt. De regeling houdt in dat 25% van de uitvoeringskosten worden vergoed, bijvoorbeeld voor een groenblauw schoolplein.

Rabobank Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Zuid Holland Midden subsidieert maatschappelijke initiatieven in de regio. Belangrijke randvoorwaarde is dat de aanvrager een stichting of vereniging moet zijn.

Overige fondsen

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve manier om een initiatief/project te financieren. Via funding probeer je anderen enthousiast te maken voor jouw initiatief en hen te ‘verleiden’ om financieel bij te dragen zodat het initiatief echt gerealiseerd kan worden. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van fundingsites:

Voordelen van crowdfunding zijn:

  • Je bouwt aan je eigen netwerk, waarmee je ook laat zien dat er meer mensen achter jouw initiatief staan.
  • Je kunt dit netwerk ook vragen om andere bijdragen, zoals hulp in natura.
  • Je bent voor de financiering niet afhankelijk van de regels en termijnen van subsidievertrekkers.

Deel op Social Media