Hoe werkt het?

Wil je in Rijswijk een activiteit of evenement organiseren? Houd je dan aan de spelregels. Zo zorg je dat iedereen die dat wil, mee kan doen.

Algemene spelregels

 • Je organiseert de activiteit zelf, in Rijswijk.
 • Meerdere bewoners werken mee aan de activiteit.
 • De activiteit past bij de doelstellingen van de gemeente voor groen, duurzaamheid, sociaal domein, veiligheid of cultuur.
 • De gemeente mag publiceren over de activiteit, bijvoorbeeld op de website.
 • Je kunt voor een activiteit één keer een bijdrage aanvragen. 
 • Degene die de activiteit organiseert, zorgt zelf voor vergunningen en/of ontheffingen - als die nodig zijn.
 • De gemeente en degene die de activiteit organiseert, maken afspraken over de aansprakelijkheid.  
 • Je activiteit heeft niets te maken met politiek of godsdienst.
 • Je zorgt dat mensen die in de buurt wonen, geen last hebben van de activiteit.
 • Je verdient geen geld met de activiteit. Je doet het niet voor jezelf maar voor anderen.
 • De activiteit mag natuurlijk niet in strijd zijn met de wet.

 

Groen: boomspiegels en geveltuintjes

 • Boomspiegels zijn de stukjes grond rondom bomen. Wil je daar plantjes zetten? Dat mag zonder vergunning of overleg.
 • Kies voor planten die niet te hard groeien. Zorg dat je veel verschillende planten gebruikt.
 • Laat zien dat jij zorgt voor de boomspiegel. Zet er bijvoorbeeld een bordje bij.
 • Een geveltuin is een tuintje tegen de voorgevel van je woning. Je mag de tegels vanaf de gevel weghalen en er bloemen en planten neerzetten. Ook hiervoor heb je geen vergunning nodig.
 • Een geveltuin is niet dieper dan 30 centimeter. Dat is een stoeptegel.
 • Kies voor planten die niet te hard groeien en zorg dat je veel verschillende planten gebruikt.
 • Houd ruimte over voor voetgangers. Ze moeten minimaal 1,5 meter ruimte hebben vanaf de stoeprand tot je geveltuin. 
 • Zorg dat jouw boomspiegel of geveltuintje voetgangers niet hindert. Voorkom verhogingen, opstaande randen en overhangend groen.
 • Houd de boomspiegel en het geveltuintje netjes. Niemand ziet graag blikjes energy drink in het groen liggen. Beschadig geen bomen of boomwortels. 
 • Gebruik geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zien we als gemeente een boomspiegel die niet netjes is? Dan nemen we het beheer weer over.

 

Financiële bijdrage voor groeninitiatieven via groenvouchers

 • Groenvouchers zijn beschikbaar tot 31 december 2019 of eerder als het budget op is of de gemeente Rijswijk besluit de regeling te sluiten;
 • Groenvouchers kunnen worden aangevraagd door vrijwilligersgroepen, bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties, andere groepen van ondernemers of burgers;
 • Jouw initiatief moet een activiteit zijn die zorgt voor de fysieke verbetering van groen en biodiversiteit (aantal soorten planten en dieren) in de openbare ruimte in de gemeente Rijswijk;
 • De bijdrage is in de vorm van een voucher. Aanvragers kunnen maximaal 1 voucher per project aanvragen. Je kunt per vrijwilligersgroep of organisatie maximaal 3 aanvragen voor losse projecten indienen.
 • Per project mag maximaal 1 voucher worden aangevraagd. Per vrijwilligersgroep/bewonersgroep, organisatie, ondernemer of bewoner mogen maximaal 3 vouchers voor 3 verschillende projecten worden aangevraagd;
 • Je vraagt een voucher aan door het aanvraagformulier op www.rijswijk.nl in te vullen;
 • Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan krijg je het voucherbedrag binnen een maand. Je moet daarvoor wel een kopie van een recent bankafschrift kunnen laten zien.
 • Heb je publiciteit voor je evenement? Vermeld dan dat dit mogelijk is gemaakt ‘met steun van de gemeente Rijswijk’.
 • Binnen een maand na de uitvoering van het project werk je je eigen initiatief bij op Loket Stadskracht. Bijvoorbeeld met foto's en een filmpje;
 • De gemeente Rijswijk mag dit reglement altijd aanpassen of stoppen, bijvoorbeeld als het budget op is;
 • Voor aanvragen die in behandeling zijn genomen blijven de bepalingen uit dit reglement van kracht tot uiterlijk 1 jaar na toekenning van het voucher;
 • De gemeente Rijswijk kan het toegekende bedrag helemaal of deels terugvragen. Bijvoorbeeld als je je als aanvrager niet aan het reglement houdt. Of als je op een andere manier iets doet wat niet hoort bij het doel van het voucher.
 • Onze financiële bijdrage is nooit hoger dan de door jou doorgegeven kosten;
 • Onze financiële bijdrage is alleen bedoeld voor kosten voor de fysieke uitvoering van het project;
 • Ons oordeel over de toekenning is definitief. Je kunt hierover niet in beroep of in overleg met ons.

 

Definities

 • IDEE: Aandrager levert een idee. De gemeente kan hierop actie ondernemen.
 • PLAN: Een uitgewerkt idee.
 • INITIATIEF: Een (idee of plan voor een) activiteit die de initiatiefnemer zelf organiseert en/of uitvoert​

Deel op Social Media