Groen denken en doen met Platform Groen!

Thema: 
Groen Groen
Wijken: 
Heel Rijswijk
Toelichting: 

Platform Groen is een bewonersinitiatief, voor en door bewoners in de wijk. Het heeft als missie een duurzaam groen Rijswijk met een grote biodiversiteit. Om die missie te volbrengen ondernemen we wijkacties en inspireren we bewoners om groene initiatieven te ondernemen.

Platform Groen in Rijswijk denkt groen (mee) door het geven van adviezen. Gevraagd en ongevraagd. We bestuderen gemeentelijke groene plannen en maken als het nodig is deel uit van klankbordgroepen. Ook organiseren we regelmatig groen cafés, met afwisselend groene thema’s.

Benieuwd waar Platform Groen mee bezig is? Neem dan eens een kijkje op de facebookpagina.

 
Wat hebben we nodig: 

Enthousiaste deelnemers!

Wanneer start uw initiatief: 
01-02-2018 09:45
Tot wanneer loopt uw initiatief: 
31-12-2021 09:45

Deel op Social Media