Lekker buiten spelen met Groen doet Goed!

Het programma Buitenspel van Haaglanden Beweegt heeft van de provincie Zuid-Holland subsidie gekregen voor hun activiteiten. Buitenspel is een binnen- en buitenschools programma met verschillende activiteiten om alle kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders te stimuleren meer gebruik te maken van het groen in en om de stad.

Kinderen leren over de natuur en het milieu door lessen die tijdens schooltijd gegeven worden door partnerorganisaties, leerkrachten en vrijwilligers. Ook voor buiten schooltijd ontwikkelt Buitenspel activiteiten om de kinderen in hun vrije tijd te stimuleren meer in het groen te doen. 

Lekker buiten in Rijswijk

Een van de projecten die tijdens schooltijd wordt gegeven, is Lekker Buiten in Rijswijk. Dit vindt plaats in het opnieuw in te richten Wilhelminapark. Kinderen ontdekken de natuur, leren over eetbare planten in het park of gaan mee met de imker om honing op te halen. 3 scholen doen al mee met de pilot die in schooljaar 2017-2018 begonnen is.

Groene schoolpleinen

In Rijswijk hebben 3 scholen een groen schoolplein. Het programma Buitenspel wil de aanleg van groene schoolpleinen stimuleren, maar vooral de kennis over natuur en buitenspelen bij leerkrachten bevorderen. Zo kunnen zij het groene schoolplein integreren in hun lesprogramma.

Buiten schooltijd

  • Project Buitenspelen zorgt dat kinderen na schooltijd spelenderwijs kennis maken met sport en bewegen in de natuur in en rond de wijken waar zij wonen.
  • Spring in the air is een serie activiteiten die tijdens de schoolvakanties plaatsvinden in de recreatie- en natuurgebieden van Rijswijk. Daar worden de 2 projecten Freerunnen en Rots en Water gecombineerd om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van motoriek en samenwerking.

Haaglanden Beweegt

Haaglanden Beweegt zet zich in voor een gezonde leefstijl voor alle bewoners, jong en oud, in Rijswijk. Haaglanden Beweegt zet de kracht van sport en cultuur in om bewoners te activeren, te verbinden en meer bewust te maken van gezond gedrag. Voor Buitenspel werkt Haaglanden Beweegt samen met de gemeente Rijswijk, de scholen en partners als IVN en het Groenloket.

Meer informatie: b.lieffering@haaglandenbeweegt.nl

Deel op Social Media