Nieuw groen schoolplein voor GBS De Akker

Gereformeerde Basisschool De Akker heeft onlangs een nieuw, groen schoolplein gekregen. Het plein is op 28 september feestelijk officieel geopend door wethouder van Onderwijs Nicole Dierdorp en Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland.

In schooljaar 2015 - 2016 is de school begonnen met de ontwikkeling van het nieuwe schoolplein. De wensen van de leerlingen zijn daarin meegenomen. De motor achter het initiatief wordt gevormd door de Werkgroep Groen Schoolplein De Akker. Die werkgroep bestaat uit vier ouders en twee leerkrachten. 

Het startbudget voor het groene schoolplein komt uit het Fonds 1818. Hovenier Buitensfeer Tuinen heeft het ontwerp voor het schoolplein gerealiseerd. Meerdere sponsoren hebben een financieel steentje bijgedragen aan het project, waaronder Haagedoornstichting, Zabawas, Rabobanks Stimuleringsfonds, Stichting Boschuysen en Hoogheemraadschap Delfland.

 

Deel op Social Media