Steeds meer enthousiasme om de buurt te vergroenen

Werkatelier
In Rijswijk ontstaan meer en meer groene initiatieven. Tijdens het werkatelier Steenbreek wordt er gekeken wat er al gebeurt in de verschillende wijken om de biodiversiteit te vergroten en de verstening tegen te gaan. En wie hier allemaal bij betrokken zijn. De deelnemers bedenken ook nieuwe ideeën om Steenbreek onder de aandacht te brengen en bewoners te stimuleren om te ontstenen. 
 
Op zaterdag 30 september jl. is tijdens het tweede werkatelier het wijkgericht informatie-aanbod over Steenbreek aan bod gekomen. En zijn groene en duurzame mogelijkheden in eigen tuin en omgeving besproken. Er zal worden aangesloten bij bestaande activiteiten, zoals een wijkborrel, schoolfeest, koningsdag of marktdag.

Bewoners en buurtorganisaties hebben elkaar weer gevonden in hun enthousiasme om de buurt te vergroenen!

Deel op Social Media