Stappenplan voor initiatief

Aan de slag met een idee of plan voor verbetering van je buurt of de stad? Als initiatiefnemer organiseer je in principe zelf de participatie. Maar waar moet je allemaal aan denken voordat je aan de slag kunt? Onze buren in de gemeente Delft hebben hiervoor een aanpak opgesteld: 'Delfts Doen'. Een fijn stappenplan met handige adviezen. Wij bieden je dit stappenplan, vertaald naar de gemeente Rijswijk aan. 

Stap 1: Breng in beeld

Breng voor jezelf in beeld wie belang heeft bij jouw initiatief en wie er verder belanghebbende (kunnen) zijn. Bijvoorbeeld: je wilt een buitenspeeldag organiseren voor kinderen in de straat. Omwonenden die hun auto parkeren in de straat zijn dan ook belanghebbenden. Daar moet je iets mee. Informeer jezelf over wet- en regelgeving, zodat je weet waaraan het idee of plan moet voldoen. Voor vragen over wet- en regelgeving kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente

Stap 2: Ga in gesprek

Ga in gesprek met alle belanghebbenden. Dit kan persoonlijk, maar ook via flyers met contactgegevens, social media of inspraak bij bewonersorganisaties. Doe dit open en actief. 

Stap 3: Maak afspraken

Maak samen met de belanghebbenden afspraken: over het proces dat je wilt doorlopen, de samenwerking, de communicatie en de betrokkenheid van partijen tijdens vervolgfasen. Neem hier ook de wet- en regelgeving van de gemeente in mee. Nu zijn de kaders voor iedereen duidelijk. 

Stap 4: Haal op

Ga in gesprek met de (groepen) belanghebbenden. Wissel in deze gesprekken alle ideeën, overeenkomsten en knelpunten uit. Uit de gesprekken haal je alle informatie op die je nodig hebt om een plan te maken. 

Stap 5: Werk uit

Werk je initiatief uit tot een conceptplan en schrijf een toelichting. Hierin geef je aan wat je hebt gedaan met de ideeën en belangen van de verschillende mensen en groepen die je hebt gesproken.

Stap 6: Toets  

Toets het conceptplan en de toelichting bij de belanghebbenden. Let op: hier is het belangrijk om goede afspraken te hebben gemaakt over het proces! Je wilt niet dat er nu ineens andere zaken gaan spelen rond jouw plan. Herkennen de belanghebbenden zich erin en ben je niets vergeten? Dan kun je het conceptvoorstel definitief maken. Dit kan ook het moment zijn om de eventueel nodige bestuurlijke goedkeuring te krijgen bij de gemeente. 

Stap 7: Leg vast

Maak een verslag van alle acties die je hebt gedaan om tot je voorstel te komen én de resultaten hiervan (stap 1 t/m 6). Deel dit verslag met alle mensen die u heeft betrokken.

Stap 8: Dien in

Je bent klaar om je plan in te dienen! Je kunt nu ook een eventueel nodige aanvraag indienen, bijvoorbeeld voor subsidie, een vergunning, etc. Voeg bij je aanvraag het definitieve plan én het verslag dat je hebt gemaakt. 

Deel op Social Media