Vlinders en bijen langs de Vliet

“Zo zou het er volgens ons langs de Vliet kunnen uitzien…” luidde de eerste zin van een artikel in de wintereditie 2014 van wijkkrant Leeuwendeel. Vervolgens werd een idyllisch beeld geschetst van bloemrijke oevers langs de Vliet. Een paradijs voor vlinders en bijen. En een lust voor het oog van wandelaars, fietsers en pleziervaarders. Eigenhandig ingezaaid en aangelegd door wijkbewoners zelf.

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat gold ook voor ideeën over de aanleg van een Vlinderidylle. Al dan niet gehinderd door enige kennis ventileerden wijkbewoners desgevraagd zo hun wensen en gedachten. Daarom besloot Leeuwendaal Duurzaam en Groen om echte deskundigen medewerking te vragen. Te beginnen met de Vlinderstichting zelf vanwege hun ervaringen met aanleg en onderhoud van andere vlinderidylles in het land. Aangevuld met de specifieke kennis van de AVN over planten en bloemen die vooral bij deze locatie zouden passen. Verder was het nodig om meer te weten komen over de 'do’s & dont’s' van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat op het gebied van onderhoud. Al die elementen zijn gecombineerd tot een brainstormochtend van anderhalf uur.

Van schets...
Na een korte presentatie door de Vlinderstichting, gingen zo’n 25 wijkbewoners zelf in groepjes aan de slag. Een idee van een deskundige wijkgenoot die in zijn dagelijks werk als coach zulke denkprocessen begeleidt. De gemeente had groot opgeblazen plattegronden van de locatie en kalkeerpapier geleverd. Op de tafels stonden viltstiften en kleurpotloden. Al pratend, denkend, en tekenend ontstonden schetsen van hoe de kade in een heuse Vlinderidylle zou kunnen veranderen. Want zo’n idylle moest er komen. Daarover waren alle aanwezigen het eens. 

...tot 30 nieuwe vlinderydilles!
Een ambassadeur van de Delftse KNNV annex tuinarchitect werkte in de week erna alle schetsen en ideeën uit tot een professionele, tot de verbeelding sprekende, tekening. In diezelfde periode kwam de Vlinderstichting met het heuglijke nieuws dat de provincie Zuid-Holland en Fonds 1818 geld beschikbaar stellen voor de inrichting van maar liefst 30 (!) nieuwe Vlinderidylles. Die langs de Nassaukade zou daarvan de eerste zijn. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar een proefstrook in te zaaien en de hele idylle dit najaar definitief aan te leggen. Een idyllisch vooruitzicht!

Deel op Social Media