Wat gebeurt er met je initiatief?

​Stap 1 Indiening en registratie

Je kunt je initiatief hier op het loket indienen.We registreren je initiatief dan automatisch.

Stap 2 Ontvangstbevestiging

We sturen je, de initiatiefnemer, een ontvangstbevestiging en sturen het initiatief door aan de initiatievenmakelaar(s) van de gemeente.

Stap 3 Contact met initiatievenmakelaars

De initiatievenmakelaar neemt contact met je op, op basis van het inschrijfformulier. De initiatievenmakelaar stelt vragen om het beeld van je idee of initiatief zo compleet mogelijk te krijgen.

De initiatievenmakelaar beoordeelt aan de hand van alle informatie of het een initiatief betreft en in aanmerking komt voor ondersteuning van de gemeente, of wellicht een vraag, verzoek, klacht of melding betreft.

Als er sprake is van iets anders dan een initiatief dan zorgt de initiatievenmakelaar dat dit bij de juiste afdeling terecht komt.

Stap 4: Onderzoek initiatief en aanwijzing contactpersoon

De initiatievenmakelaar beoordeelt hoe je initiatief door de gemeente kan worden geholpen. Dit kan doordat de initiatievenmakelaar je initiatief zelf verder begeleidt of je initiatief doorzet naar een collega in de organisatie.

Stap 5: Informatie over begeleider

De initiatievenmakelaar informeert je over wie binnen de gemeente is aangewezen als begeleider van het initiatief.

Stap 6: Ontvangst antwoord begeleiding initiatief

Je ontvangt binnen 4 weken na inschrijving een antwoord van de begeleider van het initiatief waarin staat of de gemeente het initiatief kan c.q. wil ondersteunen.

Stap 7: Tussentijdse statusinformatie

De begeleider van het initiatief houdt je regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

Deel op Social Media